DE MORAAL en de LaMORAAL-van-Egmont-straat

Vier straten, genoemd naar belangrijke figuren uit de geschiedenis van de Nederlanden, verbinden de Kortrijksesteenweg met het Citadelpark (waar het SMAK (*) en het MSK (**)  gevestigd zijn),  in volgorde , van het kruispunt Kortrijksesteenweg/Charles de Kerckhovelaan tot het kruispunt Kortrijksesteenweg/Elisabethlaan:  

- Filips van Marnixstraat  

- Willem van Nassaustraat

- Lamoraal van Egmontstraat

- Hendrik van Brederodestraat.

Jawel, op de hoek Kortrijksesteenweg/La MORAAL- van-Egmont-straat situeert zich DE MORAAL  .  

Voor het stratenplan rondom De Moraal  klik op  http://www.viamichelin.nl/web/Cartes?layers=0001&strLocid=34MTE1bGRuanUzMjQxNTI0MS4wMzNxYzEwNTUwYXF3Y05URXVNRE00TlE9PWNNeTQzTVRVNE53PT1jTlRFdU1ETTVNVGc9Y015NDNNVFl6TWc9PWNOVEV1TURNNU1UZz1jTXk0M01UWXpNZz09MGlLb3J0cmlqa3Nlc3RlZW53ZWc=

(*) Info over het Stedelijk museum actuele kunst (SMAK): www.smak.be

(**) Info over het Museum voor schone kunsten Gent: www.mskgent.be.

---

Filips van Marnix van Sint-Aldegonde (1540-1598) was schrijver, diplomaat, geleerde. Hij is bekend als auteur van het " Wilhelmus ", het Nederlands volkslied (alhoewel daar enige twijfel over bestaat), maar vooral van een reeks polemische geschriften met als meest bekende "De Byencorf der H. Roomsche Kercke", een felle satire op de katholieke kerk. Hij sloot zich aan bij het Eedverbond der Edelen , tegen de inquisitie en voor meer vrijheid. Na de Beeldenstorm (1566) vluchtte hij naar het buitenland. Marnix was een van de meest belangrijke medewerkers van Willem van Oranje . In 1576 bereidde hij de Pacificatie van Gent voor, waarbij Willems positie in de Nederlanden versterkt werd.                               

---                      

Willem van Nassau (1601-1627) was een bastaardzoon van Maurits van Oranje , zoon van Willem van Oranje. Van zijn 19de tot zijn dood diende hij in de legers van de Nederlanden in de oorlog tegen de Spanjaarden tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648).

---

Lamoraal van Egmont (1522-1568), ridder van het Gulden Vlies , maakte deel uit van de Raad van State . Samen met Willem van Oranje en de graaf van Horne verzette hij zich fel tegen de stroman van Spanje, kardinaal Antoine Perrenot Granvelle , die de inquisitie invoerde. In een schrijven aan de Spaanse koning Filips II (1563) kondigde het driemanschap ontslag aan als Granvelle niet zou vertrekken, wat gebeurde. Kort daarna brak de Beeldenstorm (1566) uit en explodeerde het verzet tegen de Spaanse overheersing van de Nederlanden. Na de Beeldenstorm stuurde Filips II de hertog van Alva . Willem van Oranje vluchtte, Egmont en Horne besloten te blijven. Vrijwel direct na zijn aankomst liet Alva Egmont en Horne arresteren (1567). Na hun arrestatie, in Brussel,  werden ze overgebracht naar Gent, er opgesloten in het Spanjaardenkasteel , en na een schijnproces ter dood veroordeeld en onthoofd. Egmont ligt begraven in de crypte van de Onze-Vrouw-Tenhemelopneming in Zottegem, zijn standbeeld staat er op de markt. Een standbeeld van Egmont én Horne bevindt zich op de Brusselse Zavel .

Tekening Lamoraal van Egmont hieronder.

---

Hendrik van Brederode (1531-1568), bijgenaamd Grote Geus, werd in 1565 lid van het Eedverbond der Edelen . Hij speelde een primaire rol in het verzet tegen de Spaanse bezetting van de Nederlanden, politiek maar ook militair. Over zijn militaire acties wordt nogal uiteenlopend geoordeeld maar zonder twijfel is hij een van de grondleggers van de opstand van de Nederlanden tegen de Spaanse bezetter.  28.5.1568 werd hij door de Raad van Beroerten bij verstek veroordeeld maar hij was reeds op 15.2.1568 in ballingschap op kasteel Horneburg bij Recklinghausen overleden.

---

Klik voor meer informatie op de gekleurde onderwerpen – bron: Wikipedia.

Lamoraal van Egmont