Test je MORAAL-gevoel

De van Dale, het groot woordenboek van de Nederlandse taal, omschrijft de  moraal  als 
1- de heersende zeden en gebruiken (...)
2- zedelijke waardering van specifiek menselijke handelingen (syn. zedenleer, ethiek) (...)
3- vaste zedelijke beginselen, iemands voorstelling van goed en slecht (...)
4- leerzame conclusie van een verhaal (...)
5- moreel (...)
Niet bepaald het woordgebruik in een café? Toch wel. Want is de menselijke omgang, ook op café, niet een representatieve weergave van de moraal,  in elke betekenis van van Dale?  De moraal  is, zonder dat we het beseffen, permanent aanwezig in ons dagelijkse leven. Niets krijgt meer menselijke aandacht dan het moreel dilemma: wat is goed of slecht, wie heeft gelijk of ongelijk? Steken we niet voortdurend onze neus in andermans zaken? Beoordelen resp. veroordelen we niet continu het doen en laten van anderen? Heeft elk van ons niet de waarheid in pacht?

Eeuwenlang al speculeren filosofen hoe mensen tot morele keuzes komen. 
Harvard University ontwikkelde nu ' The Moral Sense Test ' (M ST ) om, samen met nog andere experimenten, de natuur van de menselijke morele psychologie te karakteriseren. " The MST has been designed for all humans who are curious about that puzzling little word  'ought' - about the principles that make one action right and another wrong."
Je eigen moraal-gevoel testen,  dat kan je toch niet anders omschrijven dan als mega interessant. Niet aarzelen dus en deelnemen:
De Nederlandse versie van de test is in de maak.